כל שף טוב יודע - כניסה לממ"ד בעת ארוע
אורך: 00:07

#מקרה #אזעקה #ישנה #קיום #אפשרות #ראוי #כניסה #ממד #מרחבמוגןדירתיטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube