כל שף טוב יודע - חג הקורבן
אורך: 00:12

#חגהקורבן #עידאלאדחה #eidaladha #عيدالأضحى #חג #מכה #עלייה #עלייהלרגל #עלייהלרגללמכה #איסלם #חברים #ברכה #ברכות #קורבןטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube