כל שף טוב יודע - לאכול אדמה
אורך: 00:06

#אנשים #מסוגלים #לאכול #אדמה #אדממה #פרי #ירק #שעועית #אפונהטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube