כל שף טוב יודע - זיהוי מוקיונים
אורך: 00:15

#זיהוי #מוקיון #ליצן #אף #אדום #חכ #כנסת #ממשלה #חבריכנסתטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube