כל שף טוב יודע - אנטנה ביפולרית
אורך: 00:19

#אנטנה #ביפולרית #ביפולרי #דברים #וייבים #תדרים #וייב #תדר #לאהוב #קליטה #זן #צאקרות #חשוב #לשיםלב #כלי #ריגול #אויבטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube