כל שף טוב יודע - פעמונים בטבע
אורך: 00:09

#פעמון #פעמונים #טבע #שמיעה #שמע #עדר #כבשה #כבשים #גדי #עז #קול #קולות #צליל #צלצולטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube