כל שף טוב יודע - כדורעף חופים
אורך: 00:09

#לשחק #משחק #כדורעף #חוף #חופים #כדורעףחופים #חוףים #להביא #להצטייד #כדור #עף #רשתטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube