כל שף טוב יודע - זיכרון לא נשכח
אורך: 00:07

#טיסה #טיסות #מיוחדת #מיוחדות #שוקולד #טיסתהשוקולד #טיסתשוקולד #אףפעם #אףפעםלא #זיכרון #זכרון #עולם #זיכרוןעולם #זיכרוןלתמיד #זיכרוןלאנשכח #לאנשכח #נשכח #לא #תמיד #תמידי #שיכחה #לעולמים #טסיםונהנים #זיכרונות #זכרונות #עולמים #זיכרונותלתמיד #זיכרונותעולמיםטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube