כל שף טוב יודע - אריה היסטורי
אורך: 00:07

#אריה #לאחייב #להיות #דבר #מאיים #פריט #היסטורי #ידגורדון #גורדון #חייםכץ #תלאביב #תלאביביפו #סמטהפלונית #סמטה #פלונית #פסל #בטוןטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube