כל שף טוב יודע - 300 וחשבון
אורך: 00:32

#מתמטיקה #חשבון #מקצוע #חשוב #מאה #מאתים #שלושמאות #מספר #פרק #נוכחי #פרקנוכחי #חיפוש #מונח #לייק #עוקב #מזלטובטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube