קצת אחרת - היכרות ראשונית
אורך: 00:11

#אלימות #הפחדה #תסריט #הפקה #סרט #יצירה #מעטשונה #סרט #סטודנטים #קצתאחרתטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube