הליכה על קביים

 
 

הליכה על קביים

תרגול בדמות של הולך קבייםטל עמי - Facebook טל עמי - Instagram טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube