יום אחד, שתי הצגות, מספר דמויות...

 
 

יום אחד, שתי הצגות, מספר דמויות...

מרבית הדמויות, שגולמו במהלך שתי הצגות, שהתרחשו ביום אחד ויחידטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube