צילומי סרטון עידוד שימוש במושבי בטיחות לילדים

 
 

צילומי סרטון עידוד שימוש במושבי בטיחות לילדים

צילומי סרטון קמפיין לעידוד השימוש במושבי בטיחות עבור ילדים. הפקת משרד התחבורה עבור המגזר הערביטל עמי - Facebook Tal Ami - טל עמי - Facebook Page טל עמי - Instagram טל עמי - TikTok טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube - 2 טל עמי - YouTube