תושבי השכונה מטרידים את הקניין המתעניין
אורך: 02:28

שכונה 3 - הקונה האפשרי מוטרד על ידי תושבי השכונהטל עמי - Facebook טל עמי - Instagram טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube