קונה אפשרי מתעניין ברכישת השכונה
אורך: 03:06

שכונה 3/#124 - הגעת מתעניין השוקל לרכוש את השכונהטל עמי - Facebook טל עמי - Instagram טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - +Google טל עמי - YouTube