ימימה וטל מברכים לשנה הקרבה
אורך: 00:42

ברכת חג שמח ושנה טובה ומתוקהטל עמי - +Google טל עמי - Facebook טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - Instagram טל עמי - YouTube