השתתפות בפרסומת להסרת משקפיים בלייזר
אורך: 00:25

פרסומת אודות היכולת של המרכז הרפואי שערי צדק להסרת משקפי ראייה בלייזרטל עמי - +Google טל עמי - Facebook טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - Instagram טל עמי - YouTube