ספסלי נתינה לפורים #2
אורך: 00:47

ספסלי נתינה - מסירת ולקיחת תחפושות או פריטים בכלל. הסרטון השני בסדרהטל עמי - +Google טל עמי - Facebook טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - Instagram טל עמי - YouTube