מגוון מופעי במה זוגיים, האוסף השני

 
 

מגוון מופעי במה זוגיים, האוסף השני

מספר הצגות במה שהועלו על ידי זוגות בתיאטרון "עתיד בהיר", האוסף השני



טל עמי - +Google טל עמי - Facebook טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - Instagram טל עמי - YouTube