דמות איש חוק באופרה טוסקה. תהליך האיפור

 
 

דמות איש חוק באופרה טוסקה. תהליך האיפור

תהליך האיפור לדמות שוטר, המשליט סדר על המסיבה הפרועה שנערכת בסצינה הראשונה

צילום: מאיה אילטוסטל עמי - +Google טל עמי - Facebook טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - Instagram טל עמי - YouTube