נבוקו - אופרה בפארק, הדמות

 
 

נבוקו - אופרה בפארק, הדמות

מדידת בגדים ראשונית, עם המכנסים המדהימים, עבור האופרה נבוקו בפארקטל עמי - +Google טל עמי - Facebook טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - Instagram טל עמי - YouTube