שושה מכשושה או שוף המכשוף?!

 
 

שושה מכשושה או שוף המכשוף?!

הופעת לולה מצחיקולה אשר כללה גם את הופעתם של שושה מכשושה, או שוף המכשוף, של אריה הפחדן ושל צחוקי הליצן

משחק: אלכסנדרה פדורובסקי, טל עמי
תיאטרון עתיד בהירטל עמי - +Google טל עמי - Facebook טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - Instagram טל עמי - YouTube