איפור לדמות פידל קסטרו 2017

 
 

איפור לדמות פידל קסטרו 2017

הוספת זקן ואיפור על מנת לסמל את קסטרוטל עמי - +Google טל עמי - Facebook טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - Instagram טל עמי - YouTube