צועניות ומבריחים מאחרי הקלעים

 
 

צועניות ומבריחים מאחרי הקלעים

מספר תמונות מאחרי הקלעים עבור דמויות המבריחים והצועניות, כרמן 2018, האופרה הישראליתטל עמי - +Google טל עמי - Facebook טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - Instagram טל עמי - YouTube