צילומי סרטון עידוד שימוש במושבי בטיחות לילדים

 
 

צילומי סרטון עידוד שימוש במושבי בטיחות לילדים

צילומי סרטון קמפיין לעידוד השימוש במושבי בטיחות עבור ילדים. הפקת משרד התחבורה עבור המגזר הערביטל עמי - +Google טל עמי - Facebook טל עמי - Linkedin טל עמי - Vimeo טל עמי - Instagram טל עמי - YouTube